MURTHY'S PRESENTATION ON "DECODING CLUES FOR VAEDHA BHAASHA" IN THE VIVEKANANDA YOGA KENDRA A DEEMED UNIVERSITY IN ZIGNI, KARNATAKA IN A WEEKLONG FUNCTION OF ESTABLISH-ING A "GNAANA YOGA PEETA" BY SWAMI DHAYANANDA SARASWATI
MURTHY’S PRESENTATION ON “DECODING CLUES FOR VAEDHA BHAASHA” IN THE VIVEKANANDA YOGA KENDRA A DEEMED UNIVERSITY IN ZIGNI, KARNATAKA IN A WEEKLONG FUNCTION OF ESTABLISH-ING A “GNAANA YOGA PEETA” BY SWAMI DHAYANANDA SARASWATI